politica privacitat

Amb aquesta Política de Privacitat, EMAP S.L. (en endavant, nosaltres o EMAP) l’informa de les dades personals que recull mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

 

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

 

Aquesta Política aplica als visitants d’aquest lloc web vallnordpalarinsal.com, als usuaris dels serveis que EMAP ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

 

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

L’únic responsable de la utilització de les seves dades personals segons l’indicat en l’apartat anterior és el titular d’aquesta Web:

 

ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, SL, domiciliada a l’Edifici El Planell situat al poble de Pal, La Massana (Principat d’Andorra), i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 11164.

 

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podrà dirigir-se mitjançant el correu dpo_pa@vallnord.com.

 

També comptem amb un representant a la Unió Europea en matèria de protecció de dades, COMPLIANCE GAP MITIGATION S.L. (domiciliada a Espanya), amb qui pot contactar mitjançant els telèfons (+34) 917589441 i (+34) 915482701, o bé (preferentment) mitjançant el correu emap@compliancegapmitigation.com.

 

EMAP no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi en la nostra Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb aquest responsable si té alguna inquietud o pregunta.

 

3. Com obtenim les seves dades personals?

 

En general, és vosté qui, directament, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

• La seva veu i/o la seva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància;
• Les dades que ens proporcionin tercers que reservin o comprin els nostres productes o serveis en el seu nom (com a beneficiari);
• Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representi;
• Els quatre últims dígits de la seva targeta de crèdit, que juntament amb l’import de la compra i el número d’operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que vulgui consultar o revocar l’operació;
• Les fotografies dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en els quals pugui aparèixer;
• Les imatges que corresponguin a alguna notícia que considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones la imatge de les quals o altres dades personals es publiquin en la nostra Web;
• Les dades personals que sobre vosté puguin aparèixer en els correus electrònics que rebem; i
• Les cookies d’aquest lloc web, sobre les que trobarà més informació en la nostra política de cookies.

 

4. Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

 

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors
Si vostè representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la teva signatura per a:
a) Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representeu.
b) Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
c) Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representeu.
Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats per ser necessaris per l’execució del contracte que ha signat amb nosaltres.

 

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients
Recollim les seves dades que rebem oralment o per escrit directament de vosté o d’un tercer del qual és beneficiari, quan ens contracta un servei o producte (per exemple, un acord de reserva d’una habitació de l’hotel, o un forfet o altres productes) amb la finalitat de gestionar el dit contracte.
Addicionalment, l’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-li oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis que ens hagi contractat.
Els tractaments d’aquestes dades està legitimats per ser necessaris per l’execució del contracte de serveis o productes en què vostè és part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-lo informat en relació amb els productes o serveis adquirits.

 

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància
Recollim la seva imatge i la seva veu a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions.
La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública, el nostre interès legítim en la seguretat dels nostres establiments, i l’interès legítim de tercers que vulguin demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament.

 

Per seleccionar i contractar el nostre personal
Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fa arribar per gestionar la relació amb els candidats a un lloc treball a EMAP, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge dels CVs dels potencials candidats, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.
La base de legitimació per als citats tractaments és el seu consentiment, que manifesta en fer-nos arribar el seu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulta contractat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el seu CV amb el propòsit de incloure’l en aquests futurs processos.

 

Per crear-li un compte d’usuari
Recollim les dades que ens facilita quan es registra a la nostra Web, per a crear-li un compte personal amb quin facilitar-li la gestió de les seves reserves o compres i la valoració dels nostres serveis, així com per a controlar l’accés al mateix. Entre d’altres avantatges, el compte l’estalviarà haver de facilitar les seves dades personals cada cop que faci una reserva o compra.
La base que legitima aquesta activitat de tractament és l’execució del contracte d’usuari que signa en finalitzar el registre.

 

Per ajudar-lo a trobar un hotel a Andorra
Recollim les dades que ens facilita per mitjà el cercador d’hotels per a facilitar-les de forma anònima a la plataforma shop.vallnordpalarinsal.com, que agrega l’oferta d’allotjament de la majoria dels hotels del Principat d’Andorra. Serà l’hotel que triï dins la plataforma qui actuï com a responsable del tractament de totes les dades personals que faciliti per mitjà la mateixa en formalitzar la seva reserva. Per a obtenir més informació sobre el tractament referit, li suggerim que consulti la política de privacitat de l’hotel que trobarà directament en la plataforma.
No conservem les seves dades, i la base que ens legitima a remetre-les a la plataforma de reserves és el vostre consentiment, que ens doneu en completar amb èxit els camps del cercador d’hotels que hi ha a la pàgina principal de la nostra web, y el nostre interès legítim a proporcionar-li un punt d’accés a la plataforma referida.

 

Per a gestionar les entrades a esdeveniments que s’adquireixin mitjançant la nostra web
Recollim les dades que ens subministra en relació a la reserva o compra d’entrades per processar la seva compra i comunicar-li per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada que pugui ser del seu interès, així com per gestionar i emetre documents acreditatius de la compravenda d’entrades i de qualsevol comunicació relacionada.
La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda o l’acord de reserva del producte o servei que firma en completar la compra o reserva.

 

Per analitzar la seva valoració dels nostres serveis i l’interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting per a millorar
Podem tractar les dades que ens proporciona, per exemple durant la compra o reserva de productes o serveis, per sol·licitar-li la valoració de l’atenció rebuda.
També podem extreure estadístiques agregades (és a dir, el resultat estadístic del qual no inclogui informació personal de cap tipus) en relació amb l’interès que desperten les nostres campanyes de màrqueting.
La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis i dels esdeveniments que gestionem o promocionem, així com de les nostres campanyes de màrqueting.

 

Per a gestionar les seves reserves o compres en línia
Recollim les dades que ens subministra en relació a la reserva o compra d’entrades i altres serveis, productes o promocions que combinen els nostres serveis i productes amb els dels nostres col·laboradors, per a processar la seva compra o reserva i comunicar-li per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada que pugui ser del seu interès, així com per a gestionar i emetre documents acreditatius de la reserva o compravenda i de qualsevol comunicació relacionada. Podem utilitzar igualment les dades que ens subministra durant la compra o reserva per a controlar si s’utilitzen o no els serveis i extreure estadístiques en relació a l’interès que desperten les nostres promocions.
La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda de l’entrada, i el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels esdeveniments que gestionem o promocionem a través de la venda o reserva d’entrades des de la nostra pàgina web.

 

Per a gestionar les seves compres on-line
Recollim les dades que ens subministra en relació a la selecció o compra de serveis, productes o promocions que combinen els nostres serveis i productes amb els dels nostres col·laboradors, per a:
• Processar la seva compra;
• Recordar-la per facilitar-li la selecció de productes en el futur;
• Comunicar-li per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada que pugui ser del teu interès; i
• Gestionar i emetre documents acreditatius del contracte de compravenda que signa en enviar-nos la comanda, i comunicacions relacionades amb aquesta comanda.
Podem utilitzar igualment les dades que ens subministra durant la compra per a gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis associats amb els nostres serveis, i per extreure estadístiques en relació a l’interès que desperten aquests i les nostres promocions.
Recordem en la cistella de la compra tots els productes o serveis que va seleccionant perquè, quan ja tingui tot el que consideri necessari, pugui comprar-ho amb una única transacció bancària.
La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda que signa al pagar la seva comanda mitjançant el nostre proveïdor de serveis de pagament (responsable de tota l’operació de pagament, incloent-hi la recollida i verificació de les dades de la seva targeta de pagament), i el nostre interès legítim a millorar la qualitat de les compres on-line i els serveis que li oferim.

 

Per a gestionar les seves reserves o compres en línia o per telèfon
Tractem les dades que ens subministra en relació a la reserva o compra d’entrades i altres serveis, productes o promocions que combinen els nostres serveis i productes amb els dels nostres col·laboradors, per a formalitzar la teva compra o reserva i comunicar-li per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada amb aquesta, així com per a gestionar i emetre documents acreditatius de la reserva o compravenda i de qualsevol comunicació relacionada que sigui necessària per a la formalització d’aquesta.
La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda o l’acord de reserva del producte o servei que signatures en completar la compra o reserva.

 

Per a enviar-li informació, promocions i descomptes del seu interès
Recollim el seu correu electrònic quan es subscriu al nostre servei de comunicacions comercials o als acords d’ús dels nostres productes, per a enviar-li per correu electrònic els nostres catàlegs i informar-lo sobre novetats, descomptes o promocions, i concursos o sortejos perquè aprofiti al màxim les nostres instal·lacions i els nostres serveis.
Si s’ha subscrit a través de la nostra Web, la base legal d’aquest tractament és el seu consentiment, i pot retirar-lo en qualsevol moment exercint el seu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixarà de rebre els catàlegs i la informació que l’enviàvem per correu electrònic, i de poder participar en les promocions, concursos o sortejos reservats als nostres subscriptors.
Si rep la informació perquè s’ha subscrit a l’acord d’ús d’un producte o servei, la base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-lo informat, al que pot oposar-se en tot moment, igual que en el cas anterior i amb idèntiques conseqüències, exercint el seu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha a aquest efecte al peu de tots els nostres correus.

 

Per enviar-li informació, promociones i descomptes del seu interès (newsletters personalitzades)
Recollim el seu correu electrònic i les dades que ens proporciona sobre vostè i els seus interessos quan es subscriu al nostre servei de Newsletters, o quan modifica aquests interessos en relació amb la seva subscripció, per informar-lo sobre novetats, esdeveniments, continguts exclusius, i descomptes o promocions perquè aprofiti al màxim la seva estada a Andorra. La gestió d’aquestes comunicacions suposa l’elaboració de perfils d’usuaris, que consisteix a utilitzar les dades personals facilitades i, si escau, la informació de navegació pel nostre lloc web, Facebook, Instagram, YouTube i Twitter, per avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències amb l’objectiu d’oferir-li les comunicacions comercials adequades al seu perfil.
La base legal d’aquest tractament és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment per mitjà l’enllaç que hi ha a cada correu, sense que aquesta retirada tingui cap altra conseqüència que deixar de rebre la informació que li enviàvem i poder participar a les promocions quan aquesta participació està limitada als nostres subscriptors.

 

Per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions
Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, o a través del formulari de la pàgina de contacte o de les sol·licituds d’exercici de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals.
La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’l. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

 

Per a gestionar eventuals futures reclamacions
Conservem les dades que poden ser necessaris per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

 

Per a controlar l’accés a les nostres instal·lacions, esdeveniments o serveis mitjançant entrades o credencials
Utilitzem les dades de la seva entrada o credencial, i de vegades les del seu DNI o passaport i fins i tot un document acreditatiu del seu estat de protecció davant de la Covid-19 (això últim, només si estem obligats legalment a fer-ho), per autoritzar o no el seu accés a les àrees restringides dels nostres esdeveniments o serveis, analitzar i controlar l’ocupació i la logística de les diferents àrees, i vetllar per la seva salut i la seva seguretat (incloent-hi la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades per la Covid-19).
La base legal d’aquest tractament és el contracte de compravenda de la seva entrada o el contracte de serveis de quin és part, i en el cas que sol·licitem documents acreditatius del seu estat de protecció davant de la Covid-19, la nostra obligació legal.

 

Per a custodiar i retornar-li els objectes que perdi en les nostres instal·lacions
Si ha perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l’objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d’atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, li lliurem a les autoritats policials perquè siguin elles qui gestionin la seva custòdia i eventual devolució.
La base que ens legitima per a tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar el seu furt i retornar-los-hi.

 

Per a gestionar concursos, sorteigs o loteries promocionals en les que participi
Recollim i tractem les dades que ens proporcioni mitjançant el corresponent formulari de participació, associat a les bases reguladores del concurs, sorteig o loteria promocional de què es tracti, amb l’única finalitat de gestionar la seva participació en aquest concurs, sorteig o loteria promocional.
La base que ens legitima per dur a terme aquest tractament de les seves dades personals és l’execució de l’acord de participació que signa en enviar-nos el corresponent formulari correctament emplenat. El subministrament de les dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no podrà participar en el concurs, sorteig o loteria promocional de què es tracti.

 

Per a donar cobertura mediàtica a esdeveniments
Si participa presencialment als nostres esdeveniments o entrega de premis, la premsa independent i els nostres propis professionals poden enregistrar la seva imatge i, de vegades prèviament acordades, la seva veu, en el context de l’esdeveniment o el lliurament del premi.
La base legal d’aquest tractament de la seva imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit d’utilitzar els enregistraments als seus materials promocionals, inclosa la nostra Web i els nostres comptes a les xarxes socials.
No està obligat a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitja, té dret a oposar-se al nostre interès legítim i sol·licitar-nos la retirada del material on se l’identifiqui. Per poder avaluar la seva oposició davant del nostre interès legítim, i si escau retirar immediatament les imatges que l’identifiquin, li sol·licitarem que ens indiqui on les ha vist.

 

Per a promocionar les nostres instal·lacions, productes i serveis
Si ha signat un contracte o un consentiment de cessió de drets d’imatge amb nosaltres, és possible que recollim fotografies o vídeos de les nostres instal·lacions, productes o serveis en les quals se l’identifiqui i potser se l’escolta, per a després utilitzar-les en campanyes promocionals o publicar-les en mitjans de comunicació com pot ser la premsa nacional o internacional, el nostre lloc web, o les nostres xarxes socials. Si ha signat un consentiment de cessió de drets d’imatge, l’informem que pot revocar-lo en tot moment perquè retirem la teva imatge de la nostra web i/o les nostres xarxes, sense que la revocació tingui efectes sobre la difusió de la teva imatge que hagi tingut lloc abans de processar-la.
Addicionalment, podem enregistrar gràficament l’ambient de les nostres instal·lacions per a promocionar el nostre local, i els seus productes i serveis i, eventualment, la seva imatge pot aparèixer en aquest material gràfic. A diferència de l’indicat en el paràgraf anterior, en aquest cas la base legal del tractament de les seves imatges és el nostre interès legítim, al qual pots oposar-se en tot moment si considera que resulta contrari als seus propis interessos. Per a poder avaluar la seva oposició enfront del nostre interès legítim, i en el seu cas retirar immediatament les imatges que l’identifiquen, li sol·licitarem que ens indiqui on les has vist.

 

Per garantir que las àrees restringides estiguin lliures de Covid-19
Si participa presencialment en un esdeveniment, se li demanarà que es sotmeti a una prova d’antígens diària abans de permetre-li l’accés a les àrees restringides. El resultat de la prova es processarà amb l’únic propòsit de control d’accés i seguiment i rastreig de la Covid-19 segons ho requereixin les autoritats de salut locals i les regulacions i protocols de l’esdeveniment.
La base legal d’aquest tractament és el nostre acord que participació presencial a l’esdeveniment.

 

Per a prevenir la propagació de la Covid-19
Podem processar informació sobre la seva salut, per exemple, si ha experimentat símptomes o té altres indicis de Covid-19, amb el propòsit de garantir la seguretat de l’esdeveniment i per prevenir la propagació de malalties com la Covid-19, sempre de conformitat amb les nostres obligacions legals i amb els termes i condicions de l’acord de participació a l’esdeveniment que signen tots els participants (sent la base legal del tractament, la primera de les dues que apliqui al seu cas).
Aquestes finalitats poden requerir a més que proporcionem la seva informació (inclosa la informació obtinguda mitjançant l’escaneig de la seva credencial i la que ens hagi proporcionat vostè mateix o un tercer amb relació a l’alerta sobre la seva possible malaltia) a les autoritats de salut, en resposta a una sol·licitud d’informació de rastreig de contactes de Covid-19, o a les autoritats responsables de seguretat pública pertinents, per denunciar un possible cas de violació d’una obligació legal de romandre confinat.

 

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)
Utilitzem cookies funcionals per a garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.
En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web, la seva utilització no requereix que ens doni el seu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-li els serveis del nostre lloc web.
Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

 

Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies analítiques)
Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.
En tractar-se de cookies analítiques, no les utilitzarem fins no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre objectiu de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.
Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

 

Per a millorar l’interès de la publicitat que reps (cookies de publicitat)
Descarreguem cookies de publicitat de tercers. Aquests arxius els ajuden a inferir els seus interessos en funció de les pàgines que visita, el contingut en el qual fa clic i altres accions que realitza en línia.
En tractar-se de cookies no necessàries, no les utilitzarem fins no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la teva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l’interès de la publicitat que rep.
Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

 

Per a poder utilitzar les cookies de Google
Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google reCAPTCHA, Analytics i Google Ads, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiaria d’aquests.
La informació generada per les cookies sobre el seu ús d’aquest lloc web i les teves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitja obtenir més informació, pots consultar la pàgina que descriu com utilitza Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

 

L’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al nostre lloc web per a afegir salvaguardes addicionals en les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la teva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la seva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google et garanteix que l’adreça IP transmesa pel teu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.
Pots consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

 

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors:
Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

 

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

 

No cedim a ningú les seves dades personals, tret que:
• Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti.
• Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
• Sigui necessari perquè, conforme als termes i condicions d’ús dels nostres productes o serveis, un establiment associat als nostres programes de beneficis puguin donar-li el benefici que correspongui per la seva compra quan vostè mostri la corresponent acreditació.
• Contracti els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris (per exemple, una agència de viatges) als qui hàgim de lliurar productes o serveis de que hagi comprat en el seu nom, ja sigui amb el consentiment que els hi hagi donat, o perquè ens l’hagi contractat explícitament a nosaltres,
• Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el seu consentiment, altres entitats els tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
o Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow – Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seus serveis de reCAPTCHA, Analytics i Ads. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de publicitat t’oferim i com configurar-les.
• Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:
o Si les nostres càmeres de videovigilància enregistren un robatori a les nostres instal·lacions, o
o Si tercer ens sol·liciten imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís de dit tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.
• Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom, i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

 

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

 

EMAP conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals).
Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.
Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

 

7. Quins drets té?

 

Té dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal seva.
Li recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, haurà d’exercir els seus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, l’informem que pot instal·lar en el teu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.
A continuació, us expliquem quins altres drets teniu i com exercir-los.

 

Els seus drets
D’acord al que disposa la LQPD, pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:
• Accés a les seves dades personals.
• Rectificació d’alguna de les seves dades personals, especificant la raó.
• Supressió d’alguna o totes les seves dades personals.
• Limitació del tractament de les seves dades, especificant la raó de la limitació.
• Oposició al tractament de les seves dades personals.
• Portabilitat de les seves dades quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

 

On i com pot exercir els seus drets
Pot exercir els seus drets:
1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a EMAP, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per a poder respondre a la teva sol·licitud, o demanar-li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens indiqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
2. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic dpd_pa@vallnord.com, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.
En ambdós cassos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.
Tanmateix i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

 

Formularis per a l’exercici dels seus drets

 

A fi de facilitar-li l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dins dels següents:
Formulari d’exercici del dret d’accés
Formulari d’exercici del dret de rectificació
• Formulari d’exercici del dret d’oposició (model A, i model B)
Formulari d’exercici del dret de supressió
Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament
Formulari d’exercici del dret a la portabilitat
Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

 

8. Quines responsabilitats té?

 

En facilitar-nos les seves dades, ens garanteix que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.
No ens pot facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar aquest tercers prèviament que ens facilitarà les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministri, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.
En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho s’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d’aquestes persones

 

9. Com protegim les seves dades personals?

 

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal us, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que us proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les vostres dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar les seves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenent a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.
Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en questa política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

 

10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat.

 

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin en la normativa o en els nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, us ho notificarem abans que siguin vigents fent-vos arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindreu l’opció d’exercir els vostres drets tal com informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les vostres dades personals.
Si teniu qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubteu a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd_pa@vallnord.com.

 

Darrera actualització: 26 de maig del 2022

CONTACTE

9 + 15 =

Organitzadors

ESPÒNSOR TITULAR

ESPÒNSORS PRINCIPALS