Obertura Bike Park

Durant la setmana de la Copa del Món, el Bike Park estarà obert amb limitacions i amb un preu especial: 21,50 €

Del 21 al 27 d’agost:
Obertura parcial de 10 h a 17 h

BIKE PASS:
Adults € 21,50 € i infants 16 € / Preu per dia
Circuits tancats: tota la part alta del Bike Park

Circuits oberts: part baixa del Bike Park 
Old School, Commencal Inferior, Maxiavalanche inferior i Old World Cup